CLASSIC
CIGAR  BANDS
the A.V.B. in the person of  Pierre Evrard  has made a catalog about classic cigar bands
this huge work is realist during the period  1975-2013
more than 7200 bands with description
 

group 201   PINZON
                   avb 3866  /  avb 3876

group 202   ALBERT  CUYP
                   avb 3877  /  avb 3956

group 203   LA  PRIMADORA
                   avb 3957  /  avb 3967

group 204   MARIE - ADELAIDE  VAN  LUXEMBURG
                   I.    GROOTHERTOGELIJKE  PERSONALITEITEN  avb 3968  /  avb 3972
                   II.   VERSCHILLENDE  PERSONEN                          avb 3973  /  avb 3976
                   III.  GROEP  FRANZ - JOZEF                                     avb 3977  /  avb 3979 + avb 3982
                   IV.  GROEP  KEIZER                                                  avb 3980  /  avb 3991
                   V.   GROEP  VON  MOLTKE                                     avb 3992  /  avb 4001
                   aanvullingen                                                                    avb 6741  /  avb 6787

group 205   UNCLE  SAM
                   avb 4002  /  avb 4007

group 206   CERVANTES  &  EDOUARD  VII
                   avb 4008  /  avb 4015

group 206   GROEP  CERVANTES
                   avb 4016  /  avb 4020

group 207   ALFONS  XIII  EN  DE  LEEUWEN
                   avb 4021  /  4025

group 208   RONDE  TALON
                   avb 4026  /  avb 4240

group 209   SAMUEL  MORSE
                   avb 4241  /  avb 4245

group 210   DE  FLUITSPELER
                   avb 4246  /  avb 4248

group 211   DE  DAME  IN  ROOD
                   avb 4249  /  avb 4252

group 212   DUO  DE  PORFIRIO  DIAZ
                   avb 4253  /  avb 4254

group 213   CASTELAR
                   avb 4255  /  avb 4258

group 214   QUEEN`S  SPECIAL
                   avb 4259  /  avb 4263

group 215   DE  DIPLOMATEN
                   avb 4264  /  avb 4267

group 216   AARTSHERTOG  RUDOLF
                   avb 4268  /  avb 4275

group 217   VICTORIA  EUGENIE
                   avb 4276  /  avb 4283

group 218   DRUK  GEBR.  KLINGENBERG
                   avb 4284  /  avb 4433

group 219   BEETHOVEN
                   avb 4434  /  avb 4692

group 220   STARS   Perkament
                   25 bands

group 221   STARS  grote versieringen
                   25 bands

group 222   TONEELSPELERS  uit de USA
                   12 bands

group 223   PERSONALITEITEN  14 - 18
group 282   PERSONALITEITEN  14 - 18
                   avb 6207  /  avb 6217

group 224   V.D.E.  LORD  DUNCAN
                   avb 4693  /  avb 4729

group 225   G.Z.E.  MARCELLO
                   avb 4730  /  avb 4788
.

group 226   MAGISTER
                   avb 4789  /  avb 4859

group 227   GROEP  KEIZER  KAREL
                   avb 4860  /  avb 4921

group 228   varieteiten   FINA  FLOR  V.D.E.
                   avb 4921  /  avb 5178

group 229   DRIELUIK  WOLF  HAGELBERG
                   avb 5179  /  avb 5181

group 230   KONINKRIJK  DENEMARKEN
                   avb 5182  /  avb 5185

group 231   KONINKLIJK  KOPPEL  VAN  NOORWEGEN
                   avb 5186  /  avb 5187

group 232   KEIZERRIJK  OOSTENRIJK - DUITSLAND
                   avb 5188  /  avb 5205

group 233   DUO`S  TRIO`S  EN  QUATRO`S
                   avb 5206  /  avb 5396

group 234   GUILLERMO II
                   avb 5397  /  avb 5413

group 235   BISMARCK
                   avb 5414  /  avb 5444

group 236   HINDENBURG
                   avb 5445  /  avb 5449

group 237   FREDERIK  VAN  PRUISEN
                   avb 5450  /  avb 5457

group 238   FRANS - JOZEF  VAN  OOSTENRIJK
                   avb 5458  /  avb 5459

group 239   LODEWIJK  II  VAN   BEIEREN
                   avb 5460  /  avb 5462

group 240   SPANJE
                   avb 5463  /  avb 5472

group 241   CIFUENTES  FERNANDEZ
                   avb 5473  /  avb 5476

group 242   ALFONSO  XIII  en  VICTORIA
                   avb 5477  /  avb 5488

group 243   GROOT  BRITTANNIE
                   avb 5489  /  avb 5509

group 245   NEDERLAND
                   avb 5510  /  avb 5515

group 246   PORTUGAL
                   avb 5516  /  avb 5518

group 247   SKANDINAVIE
                   avb 5519  /  avb 5520

group 248   RICHARD  TAUBER
                   avb 5521  /  avb 5527

group 249   GRAAF  ADOLF
                   avb 5528  /  avb 5534

group 250   MISS  ANY
                   avb 5535  /  avb 5546
.......
0 - 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
251 - 300
301 - ---
.
 HOME

 associations
 links

 serie banden manufacturers
 cigar bands
 serie
 publicity
 factory
classic
 catalogs for cigar bands
 cigar labels
 inners
 outers
 sheets
 printers
 catalogs for cigar labels